مطب دندانپزشکی دکتر طلایی

گروه طراحی لارن / فیلم ها  / مطب دندانپزشکی دکتر طلایی
طراحی کلینیک دندانپزشکی اصفهان

مطب دندانپزشکی دکتر طلایی

طراحی و اجرای مطب دندانپزشکی دکتر طلایی در قالب تغییر کاربری از اداری به پزشکی بوده است .

اجرای تاسیسات زیربنایی جهت استفاده ی یونیت های دندانپزشکی بر عهده ی این گروه بوده است

در این پروژه فضای کلی به دو قسمت اصلی قسمت درمانی و پذیرش تقسیم بندی ،طراحی و اجرا گردید

این مطب با پیشبینی ۲ یونیت کار خود را آغاز نموده است

در طراحی و اجرای این مطب از بهترین متریال ها و چوب طبیعی بلوط و ملچ استفاده شده

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر