ایده ها

ایده هایی برای فضاهای اداری

مراکز اداری ،امروزه مصداق برندی برای کسب و کار ما است اینکه فضای اداری با ترکیب بندی مناسب بتواند زیبایی و در عین حال کاربرد فضایی را به بیننده منتقل کند بسیار مهم است استفاده از متریال های روز در طراحی این گونه فضا ها می تواند نقش مهمی را در کیفیت فضا ایجاد کند ...