کلینیک دندانپزشکی اصفهانبرچسب

گروه طراحی لارن / مطالب برچسب شده"کلینیک دندانپزشکی اصفهان"
طراحی-کلینیک-دندانپزشکی-سینا

کلینیک دندانپزشکی سینا

کلینیک تخصصی دندانپزشکی کودکان سینا گروه لارن در سال 1389 به درخواست مدیریت مجموعه ی کلینیک دندانپزشکی سینا جهت احداث اولین کلینیک دندانپزشکی کودکان ،طراحی این مجموعه را در دستو کار خود قرار داد . بنابراین سعی شد با ایجاد یک فضای کودکانه شادی و نشاط را در کودکان برانگیزد و تصور کودک از ورود به یک فضای درمانی را به یک فضای بازی تغییر دهد .دراین راستا در فضای انتظار با ساخت یک استخر توپ ،محل بازیهای کامپیوتری و...