برنامه ریزیبرچسب

گروه طراحی لارن / مطالب برچسب شده"برنامه ریزی"
بازاریابی دندانپزشکی

بازاریابی دندانپزشکی

بازاریابی دندانپزشکی در حالی که هزارن بیمار بالقوه دندانپزشکی در ایران وجود دارد، واقعیت این است که رقابت برای جذب بیماران جدید با توجه به #تعدد_دندانپزشکان درکل کشور شدید و تنگاتنگ است. خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و آشنایی بیشتر جامعه با فضای مجازی این رقابت بسیار تنگاتنگ و جذاب شده است و با داشتن استراتژی مناسب در شبکه های اجتماعی می توان به راحتی سهم بیمار مناسبی را به مرکز خود اختصاص داد . [caption id="attachment_8891" align="alignleft" width="300"] بازاریابی دندانپزشکی[/caption] تیم #لارن_مارکتینگ، در  بازاریابی_نوین_دندانپزشکی...